CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THÉP NST SÀI GÒN
NST SAIGON COIL CENTER CO., LTD
×

Grain-Oriented Electrical Steel Sheets/ Thép silic kỹ thuật điện có định hướng

Usage (Ứng dụng): Small Transformers (Biến áp loại nhỏ).

Steel structure of machines & equipments,...
(Kết cấu của máy móc, thiết bị,...)

Punching, forming home-appliances, motocycles, automoiles, machine & equipment parts,...
(Dập, tạo hình các thiết bị gia dụng, phụ tùng xe máy, xe hơi, máy móc thiết bị,...)

Magnetic cores in electrical devices: electric motors, electric generators, low-grade transformers,...
(Lõi dẫn từ trong các thiết bị điện: động cơ, máy phát điện, biến thế cấp thấp,..)

Usage (Ứng dụng): Small Voltage / Current Transformers (Biến áp / Biến dòng loại nhỏ).