CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THÉP NST SÀI GÒN
NST SAIGON COIL CENTER CO., LTD
×

Non-Oriented Electrical Steel Sheets/ Thép silic kỹ thuật điện không định hướng

Magnetic cores in electrical devices: voltage / current tranformers, reactors, electric magnets, high-grade eletric generrators,...
(Lõi dẫn từ trong các thiết bị điện: biến áp, biến dòng, cuộn cảm kháng, nam châm điện, và các máy phát điện cao cấp,..)

Usage (Ứng dụng): Small Transformers (Biến áp loại nhỏ).

Steel structure of machines & equipments,...
(Kết cấu của máy móc, thiết bị,...)

Punching, forming home-appliances, motocycles, automoiles, machine & equipment parts,...
(Dập, tạo hình các thiết bị gia dụng, phụ tùng xe máy, xe hơi, máy móc thiết bị,...)

Usage (Ứng dụng): Small Voltage / Current Transformers (Biến áp / Biến dòng loại nhỏ).